fbpx

Ondersteunend tekenen vertraagt:

“-  de communicatie

– zodat de cliënt meer tijd heeft om verhalen/ info te verwerken

– een gesprek en de terugkoppeling van een verhaal naar een later stadium

“ Mooie inzichten vanuit de kwaliteitskring logopedie die afgelopen week een kennismakingsworkshop volgde van 3 uur.

Bij een taalontwikkelingsstoornis is die vertraging heel belangrijk.

In die vertraging bouw je aan de basis, aan het vullen taal. Met ondersteunend tekenen.

En mijn inziens is dat ook belangrijk voor andere doelgroepen, voor kinderen én jongeren. Voor elk mens!

En zeg eens eerlijk: als jouw partner, een collega (of jijzelf) een verhaal heeft (hebt) waar de ander echt even bij moet blijven, mag focussen, om het te kunnen volgen, te snappen: Hoe fijn en belangrijk is het ook dan om communicatie te vertragen?

En om die vertraging vervolgens te vullen met context, met houvast. Om elkaar makkelijker te horen en te zien! Herken je dat?

Benieuwd!

Groetjes Pien