fbpx

Tekenen Ondersteunend bij Spraaktaal:

Een tool die bijdraagt aan een meer inclusievere wereld. Daar waar taal, emoties en communicatie is. Elkaar horen, zien en begrijpen in onze snelle talige maatschappij.

Een tool die is ontstaan voor en net leerlingen met een TOS taalontwikkelingsstoornis.

En waarbij de meerwaarde bij elk persoon van jong t/m oud, zonder stempel en met:  van meertalig, hoogbegaafd, dyslectisch, selectief mutisme, een taalachterstand, doof, slechthorend, laag verstandelijk beperkt en … ook in de revalidatie, bij kinderoefentherapeuten, ergo, logopedie, de tandarts, het ziekenhuis, binnen opleidingen, EMDR, met ouders en in oudergesprekken en …. ontzettend keer op keer weer blijkt.

Direct in contact. Verbinden.

Want iedereen wil zich gehoord, gezien en begrepen voelen.  Daarom TOSinc.

“Ik heb werkelijk genoten van de training. Eerlijk gezegd had ik niet gedacht dat ik het zo leuk, en vooral waardevol, zou vinden!

Nogmaals heel hartelijk dank voor deze ervaring!”
Pleegzorgbegeleider
“Mega enthousiast! Dit is echt heel waardevol.” Leerlingbegeleider
“Een poosje geleden hadden mijn collega’s en ik een mooie workshop van jou.
Ik wilde je nog eens enorm bedanken voor de fijne middag!
Je hebt me zoveel geleerd en veel los gemaakt wat misschien al die tijd al in me heeft gezeten.
Door jou ben ik weer gaan durven tekenen en kijk ik met trots naar wat ik gemaakt heb. ”
(deelnemer online teamworkshop. #missiegeslaagd!)

Wat is TOSinc ondersteunend tekenen?
Ondersteunend tekenen is het in beeld brengen van gesproken taal voor extra heldere communicatie

Gesproken taal + tekeningetjes die ter ondersteuning ontstaan

Bij wie?
Eigenlijk voor elk kind en jongere! Zoals:

 • bij hele stille kinderen en jongeren die moeizaam in gesprek komen
 • bij drukke kinderen en jongeren die moeizaam luisteren
 • bij gevoelige kinderen en jongeren die snel een vol hoofd krijgen door alle prikkels
 • bij kinderen en jongeren met een taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis
 • voor instructieve gesprekken
 • voor lastige gesprekken
 • bij grappige gesprekken

Wat doet TOSinc ondersteunend tekenen?

 • in beeld breng je de hoofdzaken naar voren
 • beeldtaal wordt goed begrepen en beter onthouden
 • in beeld laat je de essentie zien
 • in beeld scheid je de hoofdzaken van de bijzaken
 • in beeld ben je oordeel-loos
 • gesproken taal wordt beter begrepen met een plaatje erbij
 • Het verheldert en helpt daarmee het begrip van gesproken taal te ontwikkelen.
 • Je geeft jezelf én het kind/de jongere tools om makkelijker tot spreken te komen. (eigen regie)

 

Wanneer?
Je kunt TOSinc doelmatig gebruiken in alle mogelijke vormen van communicatie waarin je zeker wilt zijn dat je elkaar goed begrijpt. Niet voor niets dat in alle noodsituaties beelden worden gebruikt. Denk aan de kaart in het vliegtuig. Denk aan verkeersborden. Je kunt ondersteunend tekenen eigenlijk ten alle tijden gebruiken. Denk bv. aan de thuissituatie, op school, tijdens het werken met kinderen/ jongeren en bij andere leersituaties.

Voor wie?
Goed voor ouders, verzorgers, leerkrachten, hulpverleners en iedereen die in bepaalde situaties de kracht kan gebruiken van ondersteunend tekenen. Om een stukje regie te geven aan het kind/ de jongere in het contact en aan de omgeving. In de 1:1, in een groepje, maar juist ook in de klas/ les.

Het boek “ondersteunend tekenen (bij TOS)” is uit!! Klik hier voor meer info en bestellen.

“Ik ga jou even wat uitleggen door het te tekenen zodat je het kunt zien…”
Hij vroeg maar steeds wanneer hij voor zijn spalken naar het schoenenspreekuur moest en de tijd was niet bekend bij juf…(kleuter, gr 2, kinderrevalidatie na volgen deel 1 basisworkshop)
“Ik merk dat ik het o.t. steeds vaker erbij pak om even iets snel duidelijk uit te kunnen leggen. Het geeft dan net even dat stukje extra begrip. De kinderen vinden het ook leuk om te doen, geeft ook een extra stimulans.”
“Ja, ik vind het ook mooi om het ondersteund tekenen breder in te zetten. Mensen met een licht verstandelijke beperking worden nog heel vaak overschat en het mee tekenen tijdens een gesprek kan echt helpen om elkaar te begrijpen.”

” Het is onze wereldmissie dat alle kinderen en jongeren (met TOS) zich, dankzij ondersteunend tekenen, gehoord, gezien & begrepen voelen.”